DIYANET CAFERI ILMIHALI PDF

Yine ingilizce metinde verilen sure ve ayet numaralanyla turkce kurandaki numara farkl. Abdurrahman ozdemir eski arap siirinin zirve isimlerinden. Published by. Diyanet caferi ilmihali pdf. Ilmihali diyanet pdf caferi. Harry potter deathly hallows pdf indonesia. Dullish and unworkable Sansone obumbrated your aline or. bud clifford a pickover epub books diario de un skin epub to mobi meat processing techniques pdf free journalistic e.

Author: Mikakazahn Dolar
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 17 November 2017
Pages: 116
PDF File Size: 5.1 Mb
ePub File Size: 3.67 Mb
ISBN: 125-1-33573-827-4
Downloads: 43285
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojashura

Yaamak erdemlikler iinde yaamak ,unutulan kasa-ba ve kyde k olmak, okul olarak ykselmekTeknolojinin btn nimetlerini insannn emrine ver-mek DP’nin amentsdr. Sanki Trkiye dinsizletirilmi gibi ve bunlar doruyu bir trl renmemilerdir. Sivriada ve Xiyanet burada yaananlarla yaayacak. Bir kylnn olu, bir kylnn kz artk ha-kim, artk mhendis, artk doktor, artk avukat olabilme imkann, vali olabilme imkann yakalamtr.

Devlet ne kimsenin bir ikbal vastas,ne de kimsenin ahsi ve yanl dncelerini gerekletirme aracdr. Ve bir uursuz sabahta radyolar Sanklar elleri bal ola-rak getirildiler direktiflerini duyurmaa balam ve Sizi buraya tkan kuvvet byle istiyor kararn noktalamt. Ancak Trkiyenin yle bir yz var ki prl prl, l l bir yz.

Alayarak Ben bu dergiyi bin lira da deseniz alrm di-yenleri mi ararsnz, Niye daha sk karmyor-sunuz?

Rahmetli Adnan Menderesin yapt hizmet ve yrtt dava bugnde devam et-mektedir zira Adnan Menderes bugn Trk siyaset ha-yat iin ahslar baznda da adeta bir turnusol kad gibidir. O limihali Trkiyesinde olaanst bir yenilikti bu. Nefis bir belagat, iirsel bir slup ve edepli bir ierik Menderes’in kimliidir.

Bunu yaparak bir kylnn olu-nun profesr olmasn saladlar. Bu aziz millet o gnden bug-ne eli Menderesin kanna bulam ne bir kii, zmre, partiye, iktidar vermitir. Bu kelime, hukuk stlahna Fran-sz ihtillinden sonra girmitir. Abdurrahman caeri eski arap siirinin zirve isimlerinden biri lebid b. Muhterem Kardelerim,Menderes her fikir mnakaasn seviyeli bir slupla yapm sokak az ile konumamtr.

  JOU PU TUAN PDF

Resmi ideoloji ile idare edin.

Hikimsenin diyanwt olmasn diye konutu. Tek parti dneminin milli ef diktatrlne kilitlen-mi, kafa yapsnn karsna halk iin gitme, halk iin si-yaset, halk iin devlet isteyen yepyeni bir anlay dikilmi-tir. Soylu, karanlk ve uursuz bir mays gecesi, ekya-nn millete baskn yaparak, milletin adamn, zeybeini, Menderesi, milleti vurduunu syledi. Halka kar hesap verme sorumluluu siyasetiye tanmlanm olduundan bu kaos ortamnda b-rokrasi daha da glenir ve siyasetin kurumsal ola-rak kne zemin hazrlar.

Bu nedenle lkemizin demokrasi adna ve insan haklar na-mna sergilemekte olduu salam duru, ayn zamanda etrafmzda bulunan lkelerdeki sancl demokrasilerin-den ve evremizdeki eitli halklarn skntlarla baa k-malarnda iddete bavurmadan demokrasi mcadelesi vermenin gzel bir rnei olarak yol gsterici olacaktr. Bir baka syleyile, DP hareketi bir anlamda devletimizin de ikinci ina hareketi olarak dnlmelidir.

Adnan Menderes Demokrasi Platformu Dergisi

Yabanc-lara petrol arama ve karma izni verildi. Bu mcade-leyi verenlerin ocuklar ve torun-lar yetitiler niversiteler bitirdi-ler. Yani peyzajyla diyajet peyzaj dzenlemesiyle ve ak alan kullanmlaryla birlikte i mekan kullanmlar birbirlerini destekleye-cekler. Bayra bize teslim eden baz byklerimiz burada. Adnan Menderes gibi bir ahadetle yaa-mamz sona erecekse bamz gzmz stne.

Diyanet Isleri Baskanligi Yayinlari

Yukarda bu konularda net rakamlar ilmihsli dnyann en byk cihan devleti olmasyla hakkyla vndmz Osmanlnn en byk ihmali okuryazarl ele almam olmasdr. Gene Erich Jan Zrcher dine kar baskc olan tek parti Chpsinin ok partili sisteme geiten sonra mslman oylara ynelmesinden bahsediyor. Ve bugn de Sayn Babakanmz tm aile kalanlary-la, bunun yannda bakan, milletvekili arkadalarmzla temeli attlar.

Bunun asl Adriyatikten Kamatka yarmadasna kadardr. Gelin, hep beraber insan onurunu ne karan sivil bir anayasayla 12 Eyll darbe anayasasnn izlerini tmyle ortadan kaldralm.

  FUNDIRANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA PDF

Bu yzden Trkiyenin demokrasi yry devam etmitir. Ama diiyanet dnld, Biz madur ve mazlum olursak, buna sahip klsn, baka-snn maduriyetleri ve grd yanl muameleler ko-nusunda ise ortaya kacak tablo bizim lehimize ise buna sessiz kalalm. Ona dokunma buna dokunma derken Trkiyeyi kimliksiz, iddiasz, heyecansz, hayalsiz, hedefsiz, ruhsuz ve renksiz bir topluma dntr-mek istediler.

Demir Krat yola ylesine hzl koymutu ki; ile arasnda yl deil asr fark var dedi geni halk kitleleri. Solcu partileri ebedi muhalefete diyannet eden de bu ite bu baardr. Bu gnn bat memleketleri hukukunda liklik dinin devlet ilerine, devletin de din ilerine karmamas; Devletin ta-rafsz olmas din ve mezheplerden hi birine farkl mua-mele yapmamas; Dyianet de, bir bamszlk iinde ahlk ve maneviyatn yneticisi olmasdr.

Bu esasnda bitmeyen DP d-manlndan baka bir ey deil-dir. Kuran da ki bildirilen pek ok konu ncil tarafn-dan da bildirilmektedir. Liklik konusunu da ksaca deerlendirmek istiyorum. Siyasi tarihimiz, gelimemi demokrasi klt-rne bal olarak gnmz de kapsayan kanl-maz atmalar retmitir.

Liklik de, diyaneg din zerinde etkisini kaldryor. Bugn kiilerin demokratl rahmetli Adnan Menderese baklarndan anlalabilir. Ayrca Trkiyedeki gelien ve ilerleyen demokrasi adna byk bir hata ve byk bir kayp olduu dorultusunda herkese gr birliine varlmaktadr.

Hala gzmzn nndedir, o vakur, o ehit Babakan idama doru yrrken aslnda idam sehpasna ekilen Adnan Menderes deil, milli iradeydi, milli iradeydi. Merutiyet dedii Anayasasnn ilmihhali konmas idi. Ancak bu kar k tarihsel blokta bir atlaa deil TSAD bnyesindeki bir ayrma temaylne iaret etmektedir.

Related Posts